Sikkerhedsregler Crux

Bouldering.
Der må ikke boulders højere end 2. hænger (4 meter) kan nås med udstrakt arm. Der skal altid være velegnet faldunderlag under klatreren. 
Bouldere og klatrere på reb skal vise hensyn til hinanden.

Klatring.
Fri soloklatring uden reb eller anden sikring er ikke tilladt.
Udfør altid korrekt makkercheck, før I begynder at klatre.
Du skal have K1 før du må sikre andre klatrere på topreb og K2 før du må sikre 1. mand
Når du klatrer 1. mand skal alle hængere klippes.

Hvis man klatrer 2. mand skal rebet være klippet ind i et godkendt anker.

Juniorer må sikre henholdsvis topreb og 1. mandsklatring når de har modtaget fornøden instruktion og er godkendt af den ansvarlige instruktør.

I øvrigt følges Dansk Klatreforbunds gældende norm.

 Udstyr.

Der må kun benyttes CE-godkendt udstyr.
Der skal benyttes hel-reb ved al klatring med reb.

Undervisning.

Undervisning på klatrevæggen må kun foretages af uddannede instruktører. Alle har ret og pligt til at stoppe uhensigtsmæssig adfærd. Der skal derefter henvises til en instruktør.

Børn.
Børn under 18 år skal være under opsyn af en voksen.
Børn under 10 år skal normalt klatre i topreb.

Børn kan normalt lære at sikre fra de er omkring 10 år og lederen af juniorholdet vurderer, at de har en tilstrækkelig modenhed. 
Børn under 10 år skal være under konstant opsyn af en voksen der ikke klatrer.
Juniorer som endnu ikke har taget K1 skal sikre med Mammut Smart-bremse eller alternativt Gri-Gri.
Under juniortræning sikrer alle med Mammut Smart-bremse eller alternativt Gri-Gri. 

Orden.
Forstyr ikke en der står og sikrer.
Undersøg om din rute krydser ruter andre klatrer på, inden du begynder at klatre.
Træk dit reb ned når du går fra en rute.

Boldspil og løben rundt i klatreområdet er ikke tilladt med mindre det er organiseret. 

Gæsteklatrere.
Gæsteklatrere skal henvende sig til en leder før de begynder at klatre.

Overtrædelse af disse regler kan medfører bortvisning fra klatrevæggen.

Bestyrelsen. D. 28/2 2016