Sikkerhedsregler Crux
 

Bouldering
Man må max klatre til
 at 2. hænger(4 meter) kan nås med udstrakt arm. Der skal altid være velegnet faldunderlag under klatreren. Bouldere og klatrere på reb skal udvise hensyn til hinanden.

  

Klatring
Fri soloklatring uden reb eller anden sikring er ikke tilladt. Brud på dette medfører øjeblikkelig bortvisning.
Udfør altid korrekt makkercheck, før I begynder at klatre.
Du skal have K1 før du må sikre andre klatrere på topreb, og K2 før du må sikre 1. mand.
Når du klatrer 1. mand skal alle hængere klippes.

Hvis man klatrer 2. mand skal rebet være klippet ind i et godkendt anker.

Juniorer må sikre henholdsvis topreb og 1. mandsklatring når de har modtaget fornøden instruktion, og er godkendt af den ansvarlige instruktør.

I øvrigt følges Dansk Klatreforbunds gældende norm.


 Udstyr

Der må kun benyttes CE-godkendt udstyr.
Der skal benyttes hel-reb ved al klatring med reb.


Undervisning

Undervisning på klatrevæggen må kun foretages af uddannede instruktører. Alle har ret og pligt til at stoppe uhensigtsmæssig adfærd. Der skal derefter henvises til en instruktør.


Børn
Børn under 18 år skal være under opsyn af en voksen.
Børn under 10 år skal normalt klatre i topreb.

Børn kan normalt lære at sikre fra de er omkring 10 år, og lederen af juniorholdet vurderer, at de har en tilstrækkelig modenhed. 
Børn under 10 år skal være under konstant opsyn af en voksen, der ikke klatrer.
Juniorer som endnu ikke har taget K1 skal sikre med Mammut Smart-bremse eller alternativt Gri-Gri.
Under juniortræning sikrer alle med Mammut Smart-bremse eller alternativt Gri-Gri. 


Orden
Forstyr ikke en der står og sikrer.
Undersøg om din rute krydser ruter andre klatrer på, inden du begynder at klatre.
Træk dit reb ned når du går fra en rute. Hvis du trækker et allerede hængende topreb ned, så skal dette etableres igen, når du er færdig på ruten.

Boldspil og løben rundt i klatreområdet er ikke tilladt, medmindre det er organiseret.
 

Gæsteklatrere
Gæsteklatrere skal henvende sig til en leder før de begynder at klatre.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra klatrevæggen.

Bestyrelsen. D. 24/9 2023