Her kan I se 2023 regnskabet, som blev godkendt på generalforsamlingen: Regnskab Crux 2023.pdf

Den nye bestyrelse har konstitueret sig og består hermed af:

Formand Malthe Sejr Eifer Qvistgaard

Næstformand Povl Lund Nielsen

Kasserer Nickolai Vylov

Junioransvarlig Erling Strauss

Senioransvarlig Mathilde Louise Svejdal Rasmussen

Øvrige Casper Jørgensen

Suppleant Trine Hau Bentsen


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 6. marts 2024.
Programmet er som følger:
18.00-18:45 - Fællesspisning
under fællesspisningen vil Junior og senior ansvarlig kort fortælle om årets begivenheder
19:00 Ordinær Generalforsamling
- Velkomst ved Formanden
- Valg af dirigent, referent og stemmetæller
- Aflæggelse og godkendelse af beretning v. formanden
- Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
- Forelæggelse af budget for 2024 - herunder fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkomne forslag (Opdateres 7 dage inden)
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
- Eventuelt
På valg er:
Puk Kirkeskov Hvistendal (Ønsker ikke genvalg grundet flytning til Sverige)
Erling Strauss (Ønsker genvalg)
Til valg stiller:
Casper Jørgensen
Suppleanter vælges for et år:
Trine Hau (ønsker genvalg)

Alle fremmødte medlemmer over 15 eller forældre til medlemmer under 15 år er stemmeberettiget.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Den endelige dagsorden for generalforsamlingen skal foreligge senest 2 dage før.
I kan se klubbens samlede vedtægter her: https://crux-klatreklub.dk/vedtaegter1

Vi håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen!