Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling 2023. Programmet er som følger:

18.00-18:45 - Fællesspisning - Mexikansk byg selv mad (tilmelding via FB)under fællesspisningen vil Junior og senior ansvarlig kort fortælle om årets begivenheder.

19:00 Ordinær Generalforsamling

- Velkomst ved Formanden

- Valg af dirigent, referent og stemmetæller

- Aflæggelse og godkendelse af beretning v. formanden. Beretningen kan findes her: Beretning 2023.pdf

- Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. Årsregnskab 2022 kan findes her: Årsregnskab 2022.pdf

- Forelæggelse af budget for 2023 - herunder fastsættelse af kontingent. Budget for 2023 kan findes her: Budget 2023.pdf

- Behandling af indkomne forslag:

         - ændring til kvartals betaling fremfor månedsbetaling

         - benytte 50.000 af foreningens aktiver til indkøb af klatregreb

- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

- Eventuelt


På valg er:

Povl Lund Nielsen (ønsker genvalg)

Mathilde Louise Rasmussen (ønsker genvalg)

Martin Gudtmann (ønsker ikke genvalg)


Suppleanter vælges for et år:

Tina Rasmussen (ønsker genvalg)

Trine Hau (ønsker genvalg)


Alle fremmødte medlemmer over 15 eller forældre til medlemmer er stemmeberettiget.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før. Den endelige dagsorden for generalforsamlingen skal foreligge senest 2 dage før.

I kan se klubbens samlede vedtægter her: Vedtægter

Vi håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen!