Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 6. marts 2024.
Programmet er som følger:
18.00-18:45 - Fællesspisning
under fællesspisningen vil Junior og senior ansvarlig kort fortælle om årets begivenheder
19:00 Ordinær Generalforsamling
- Velkomst ved Formanden
- Valg af dirigent, referent og stemmetæller
- Aflæggelse og godkendelse af beretning v. formanden
- Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
- Forelæggelse af budget for 2024 - herunder fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkomne forslag (Opdateres 7 dage inden)
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor
- Eventuelt
På valg er:
Puk Kirkeskov Hvistendal (Ønsker ikke genvalg grundet flytning til Sverige)
Erling Strauss (Ønsker genvalg)
Til valg stiller:
Casper Jørgensen
Suppleanter vælges for et år:
Trine Hau (ønsker genvalg)

Alle fremmødte medlemmer over 15 eller forældre til medlemmer under 15 år er stemmeberettiget.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Den endelige dagsorden for generalforsamlingen skal foreligge senest 2 dage før.
I kan se klubbens samlede vedtægter her: https://crux-klatreklub.dk/vedtaegter1

Vi håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen!